Sasi

Sasin kasvava ja elinvoimainen kylä sijaitsee Hämeenkyrön kunnan itäosassa. Yhdessä naapurikylä Mahnalan ja alueen muiden pienempien kylien kanssa alueemme muodostaa kunnan suurimman kylätaajaman. Matkaa Sasista Tampereen keskustaan on vajaat 30 kilometriä ja Hämeenkyrön kuntakeskukseen 10 kilometriä. Vahvimmin kylien yhteistoiminta konkretisoituu Mahnalan Ympäristökoulussa, jonka noin 140 oppilasta edustavat alueemme tulevaisuutta. Koulu painottaa opetuksessaan ympäristökasvatusta ja kestävän arjen periaatteita.

Tutustu kansallismaisemaan

Vaasan tieltä Sasiin ajettaessa silmien eteen avautuvat kylän viljelykset kumpuilevasti kohti Sarkkilanjärven ja Muotialanjoen rantaa. Maisemassa Sasin ja Mahnalan alueella ovat sopusoinnussa niin vanhat talonpoikaistalot kuin jatkuvasti lisääntyvät uudisrakennuksetkin. Tutustu kotiseutuumme myös laajemmin, sillä tarjottavaa riittää: Mahnalanselkä on osa Kyrösjärven vesistöä, jota pitkin pääsee aina Ikaalisiin ja Nokian Siuroon asti. Sarkkilanjärvi tähystystorneineen on tunnettu lintujärvi. Alueelta löytyy myös purolehtoja, vanhoja havumetsiä ja kallioluontoa. Ei ole ihme, että asuinalueemme kuuluu Suomessa nimettyjen 27 kansallismaiseman joukkoon!